Invändig putsning i Skurup – pågående

I Skurup putsar vi om väggar invändigt i ett sovrum. Väggar och tak bestod av spräckpanel, vassmatta och kalkputs. Tyvärr övermålade med flera lager tjock, tät plastfärg. Kunden vill få bort färgen och återskapa ”rätt” känsla på ytorna. Vi har provat att ta bort färgen med olika metoder. Tyvärr gick inte det på ett tillfredsställande sätt och flera delar av putsytorna hade stora skador.

Vi har därför rivit ned det mesta av putsen. Nu lägger vi på ny vassmatta och putsar i ett par skikt med luftkalkbruk. Kunder kommer själv att måla och färdigställa det sista när vi är färdiga med putsen. Vi är övertygade om att resultatet kommer att bli mycket bra. En återställd putsyta, målad med en öppen färg kommer att upplevas fantastisk jämfört med hur det har sett ut. Hela rummet blir friskare när plastfärgen är borta och det istället är en ytterväg av tegel och innerväggar i trä som kan andas genom puts och färg.

I samband med detta arbete ändrar vi också i hallen utanför sovrummet. Skorstensstocken har varit inbyggt med gipsskivor och plockas nu fram. En inspektionslucka till vinden monteras i taket. Vi ska även undersöka möjligheten att öppna upp imkanalen ned till köket på bottenvåningen för att få bättre ventilation.

Posted in Byggprojekt.