Kulturen, Lund

Vi restaurerar tak på Kulturen i Lund under december 2011-april 2012. Restaureringen omfattar Borgarhuset, Berglinska huset och Helsingborg-Halmstadhuset vilka alla är byggnader med kulturhistoriskt värde. Vi byter ut läkt och papp där den är dålig och lägger tillbaka de ursprungliga tegelpannorna samt kompletterar med handslagna pannor där det saknas. Vi renoverar även skorstenar och takfönster.

Folkes bygg och byggnadsvård fick en förfrågan om att lägga om alla tegeltaken med ny underlagspapp samt att byta ut strö- och bärläkt och skadade brädor i underlagstak. Efter avstämning med Kulturens antikvarie kom vi fram till att alla taken nödvändigtvis inte hade samma behov av restaurering. Vi undersökte taken med hjälp av lift och kom fram till att underlaget endast behövde bytas på vissa ställen. Arbetet blir därmed mer kostnadseffektivt för kundens del.