Ny snickeriverkstad

Under hösten 2013 har vi byggt till vid vårt ”högkvarter” i Gubbalyckan, Bössebacken, Hanaskog. Ett skärmtak som använts till förvaring, har vi byggt om till snickeriverkstad. Vi har tidigare haft en liten verkstad men med ökad efterfrågan blev vi trångbodda.
Nu har vi en rejäl yta och bättre maskinpark för att kunna göra mer. 3 snickare har snickeriet som sin huvudsakliga arbetsplats.

Många uppdrag handlar om fönster. Mycket är fönsterrenovering men vi tillverkar också många nya fönster. Det kan vara en kund som vill komplettera med ett nytt fönster lika de befintliga. Eller vill byta ”tillbaka” från dåliga 80-talsfönster som är uppruttna, till 20-talsstil för att passa bättre i sitt hus.

Vi tillverkar även trappor, dörrar och har precis blivit färdiga med ett lite större kök till en lägergård. På lägergården har vi också helhetsansvaret för hela ombyggnaden. Med vår bredd kan vi alltså ta hand om hela processen, från rådgivning och planering till utförande och färdigställande.

254En typisk fönsterenovering kan gå till så här:

  • En kund kommer hit med rötskadade fönsterbågar. Alternativt att vi hämtar dem hos kunden.
  • Fönstret glasas ur och färgskrapas rent från täta färger (plast och alkydolja).
  • Fönsterbågen trälagas vid rötskador, ofta i nedersta delen. Vi har kådrik, långsamtväxande snickerifur att tillgå. Där väljer vi de bästa bitarna till de mest utsatta delarna.
  • Fönstret glasas och kittas med linoljekitt. Till glas använder vi antingen samma glas som de kom med, eller begagnat/nytillverkat munblåst eller dubbelvalsat glas. Vi har naturligtvis även planglas och valsat glas att tillgå.
    fonsterDubbelvalsat glas är ett bra alternativ till munblåst. Priset är betydligt lägre men utseendet är nästan lika vackert. Är det en innerbåge, byter vi gärna till lågemissionsglas för bättre energivärde. Studier har visat att rätt gjorda och installerade träfönster av äldre modell kan vara lika energieffektiva som moderna. Då har de traditionella dessutom den fördelen att de går att underhålla. Vilket i längden gör dem billigare. Men framför allt mer miljövänliga och vackra!
  • Slutligen målar vi fönstret med äkta linoljefärg. Eller så målar kunden dem själv. Vi kan även ta hand om enbart trälagningarna, ifall kunden är en ”gör-det-självare”. Alla möjligheter finns.

Eftersom vi kan ha ett helhetsgrepp kring hela byggnationen, kan vi ta ansvar från början till slut. Alternativt enbart göra de saker kunden själv inte kan eller mäktar med. Det innebär att vi kan demontera hela fönster, renovera dem och installera dem igen. Inklusive att putslaga, med rätt sorts bruk, om det är putsade smygar fönstren sitter i. Vi använder sällan mjukfog utan drevar hellre med lindrev och fogar med kalkbruk.

Till en kund i mittersta Skåne har vi specialanpassat en ny trappa. Den gamla trappan var väldigt brant att gå i, det var knappt att grannarna ville låta sina barn komma över och leka. Vi måttade och räknade och genom att använda varje centimeter och anpassa runt skorstenen, kunde vi få dit en ny trappa med en bra känsla att gå i.
Hos denna kunden har vi även renoverat ett par rum med nya putsade väggar och installerat återvunna gjutjärnstakfönster med isolerande innerbågar.

Malmö Central – äldsta huset

På Malmö Central har vi under 2013 restaurerat fasader på den äldsta byggnaden. Byggnaden är de äldsta delarna av gamla Malmö Central med det karaktäristiska klocktornet i ena änden.

Utmaningarna har varit flera. Fasaden har tidigare varit avfärgat med någon slags plastinblandad färg. Brukstypen under färgen varierar kraftigt från ganska ”mjukt och snällt” orginalkalkbruk till stenhårda cementlagningar.

Färgen var tvungen att tas bort. En tät plastfärg stänger fukt inne och orsakar stora problem på en putsad fasad. Vi provade olika blästermetoder, önskan var att enbart kunna ta bort färgen och behålla så mycket puts som möjligt. Färgens hårda yta och bakomliggande materials relativt spröda, gjorde att så fort blästringen bet i färgen, tog den också med sig en hel del puts.

Det slutade i att vi sandblästrade hela fasaden. Därefter putslagade och filtade vi allt för att få upp en slät yta och skärpa i konturerna igen. Materialvalet blev NHL2-bruk. Detta var rätt material i just denna applikationen.

Tanken var att avfärga fasaden i kalkfärg, men under entreprenadtiden visade undersökningar att fasaden i original var målad i oljefärg och inte kalkfärg. Valet blev därför silikatfärg. När man väljer silikatfärg är det viktigt att det blir rätt. Tyvärr innehåller de flesta silikatfärger plastinblandning. Då är färgen för tät. En äkta silikatfärg innehåller ingen plast och kan hantera fukt på rätt sätt. En äkta silikatfärg kan inte vara färdigblandad i burk, utan måste vara en tvåkomponents och blandas vid målningstillfället. Färgvalet här blev Keim Purkristalat, specialbeställd enligt de kulörer Malmö valt åt sin station.

På fasaden och klockan på tornet har vi även lagat, rostskyddat och målat smidesdetaljer. Klockans (som vetter i tre riktningar) har vi trälagat i karm och bytt ut skadade glas.

Gipsdekorationer har modellerats upp och målats i linoljefärg. Vapensköldarna på klocktornet har också dem renoverats. Rostiga hakjärn för infästningen har bytts till rostfria och betongen har lagats upp. Tät färg har skrapats bort och sköldarna har målats med linoljefärg samt belagts med bladguld på vissa ställen.

www.scharfe.se – Målarmästare Scharfe har hjälpt oss med sin expertis.
www.malarkalk.se – Målarkalk i Hyllinge har levererat material

Foton: Tor Ek – www.byggnadsvardifokus.se

malmoc01 malmoc02 malmoc03 malmoc04 malmoc05 malmoc06 malmoc07 malmoc08 malmoc09 malmoc10 malmoc11 malmoc12 malmoc13 malmoc14 malmoc15 malmoc16 malmoc17 malmoc18 malmoc19 malmoc20