Kvarteret Kungen 1, Malmö

1914 byggdes Grand Hotel Fersen, inför Baltiska Utställningen i Malmö. Ryktena säger att det byggdes på 10 månader, men med tanke på byggnadens storlek är det svårt att tro. Kort tid efter Baltiska Utställningen byggdes hotellet om till lägenheter, och i dag innehåller byggnaden hyresrätter.

Folkes Bygg har under 2014 renoverat yttertaket. De gamla tegelpannorna (Trelleborg-Minnesberg) har demonterats, rengjorts och används igen. Ny råspont och takpapp har lagts och tornets plåttäckning har bytts ut och ny koppar har lagts. Det låg en stålplåt på tornet tidigare, som var i stort behov av att bytas och glädjande nog valde kunden koppar. Generellt på hela taket är det koppar som används.

I samband med takrenoveringen har vi även byggt nya fönsterkupor mot både gatusida och innergård. Ett 80-tal fönster har vi tillverkat i vårt snickeri och målat med äkta linoljefärg. Hisschakten har också höjts upp till vindsplanet med nya murade väggar.
Genomgående har projektet präglats av noggrannhet vad gäller materialval och estetik. Vi har arbetat nära arkitekterna för att hitta klokaste lösningar på frågeställningar som dykt upp längs vägen.

Det är glädjande att beställaren och ägaren av huset varit mån om byggnaden. Kvarteret Kungen 1 – en riktig pärla i Malmö!

Posted in Byggprojekt.