Vinnare av årets fasad 2020!

Vi är oerhört glada och stolta!

Igår den 12 november blev Residenset i Kristianstad utsedd till årets fasad 2020 i kategorin Årets Renovering/restaurering av Mur- & putsföretagen på Fasadforum i Stockholm. Vi är tacksamma över våra medarbetare och samarbetspartners i detta väl genomförda projektet. Tack till statens fastighetsverk för förtroendet att restaurera fasaden på er fina byggnad.

Motiveringen lyder:

”Årets Fasad 2020 i kategorin Årets Renovering/restaurering

Kulturhistoria väl värd att bevara. Det präglar samtliga slutnominerade bidrag till renoveringspriset av Årets Fasad. Sverige har en fantastisk byggnadshistoria. Landet är fyllt av stadsmiljöer och enskilda byggnader som skänker oss alla en känsla av samhörighet både i nutid och dåtid. Att bevara och i många fall återställa byggnader så att de kan fortsätta berika vårt land är ovärderligt. Årets vinnare visar hur avgörande det blir med ansvarsfulla, engagerade och kompetenta projektteam för att nå ett slutresultat av yttersta klass. Detaljarbete, utförandenivå och känsla för en byggnads ursprung har lagt grunden för framgången.
Vi gratulerar årets vinnare av renoveringspriset 2020 av Årets Fasad – Residenset i Kristianstad!”

 

Fotograf: Mattias Hedberg Ek, på uppdrag av Statens Fastighetsverk (SFV)

Residenset i Kristianstad

Vi har nu kommit en bra bit på fasadrestaureringen av Kristianstad Residens.
Vi är stolta över att vi fått uppdraget att återställa denna fantastiska byggnad.
I uppdraget ligger att vi ska följa arkitektens originalbeskrivning så mycket det går. I den finns det
beskrivet att alla listverk, gesimser, omfattningar, hörnkvadrar m.m. först ska putsats av kalkbruk, sedan
linoljeindränkas, därefter linoljespacklas, slipas och slutligen linoljemålas. Ambitionen är att få profilerna
skarpa. Till övriga ytor används kalkfärg. Våra duktiga murare utför ett avancerat hantverk.
Ett idag ovanligt tillvägagångssätt och ytterst få som känner till eller har någon erfarenhet av det idag. Men
innan vi kommer dit så måste all befintlig färg tas bort och de ytor som ska kalkfärgas behöver tyvärr
bilas ner och göras nya.
Innan vi fick uppdraget fick vi göra en provfasad (östra sidan) så nu har vi lite erfarenhet.
Just nu är vi på framsidan som är den största av flera etapper. All färg är borttagen, mer än hälften av den
sidan är putsad och nu är vissa delar också linoljade, spacklade och målade. Visst blir det fint?

Vindsrenovering Listarum

På en kringbyggd gård på Österlen har vi totalrenoverat vinden. Vi bytte till pannplåt på yttertaket och isolerade snedtak med cellulosaisolering. Invändigt lade vi nya furugolv och väggar och snedtak kläddes med granpanel i fyra olika bredder. Tre sovrum inreddes och ett badrum med dusch byggdes. Från butiken användes gamla spegeldörrar som renoverades och målades.

Vår Vägg- & Takfärg målades på väggar och i tak. Lister, dörrar och detaljer målades med linoljefärg

Nästa steg i projektet blir att inreda logen till ett stort kök. Håll utkik på hemsidan och på Instagram!

Fasadrestaurering Stora Herrestad

Under 2016 restaurerade vi två fasadsidor på Stora Herrestads säteri, 10 km norr om Ystad.
Fasaden hade stora problem med färgen och stora sjok av puts som föll ned. Färgen var tät färg och putsen bestod av stark cement. Putsen bilades bort i sin helhet och under dolde sig fantastiskt fint murad sandsten. Vi putsade om med luftkalkbruk och avfärgade med kalkfärg.

Fönstren hade stora rötskador. De var inåtgående, installerade under 60-70-talet och var dels tekniskt felaktigt gjorda men var också av dålig virkeskvalitet. Vi tillverkade nya med samma spröjsindelning, fast utåtgående, och målade med linoljefärg.

Krister Wall Arkitektkontor var också engagerade i projektet och tog fram kulörförslag samt ritade nya entrédörrar till gaveln. Huvudentréns pardörr från 1700-talet renoverades och blev grön. Mässingsbeslagen var skadade och vi lät en hantverkare i Tyskland gjuta nya med de gamla som förlaga.

Broby Gravkapell

På kyrkogården i Broby ligger en riktig liten pärla!
Ett åttakantigt litet murat kapell med pelare, plåttak och ett kors högst upp.

När vi kom dit användes inte kapellet, utan var ganska slitet. Man hade också fuktproblem vilket visade sig i att putsen invändigt släppte. Problemet var (som så ofta) felaktiga materialval i tidigare renoveringar. Invändigt var putsen målad med tätfärg, vilket gjorde att fukten sögs högt upp i murarna med skador som följd.

Plåttaket läckte och betongurnorna som pryder pelarna höll på att falla ned.

Det blev omfattande åtgärder.

Utvändigt togs den gamla färgen bort, putsen lagades och vi avfärgade med kalkfärg.
Invändigt skrapades också färgen bort och efter putslagningar målades väggarna med kalkfärg samt linoljefärg. När vi tog bort färglagren upptäcktes ursprungliga färgerna. I brösthöjd fanns en tunn linje i typ mörkrött. Ovanför var kulören vit och nedanför beigeaktig. Kulörerna har återställts till så nära ursprungligt som möjligt. Projektet hade antikvarisk medverkan som bistod.

Plåttaket lades om i sin helhet och målades grönt.

Plåtkorset på toppen skulle renoveras, men var i så dåligt skick att ett nytt tillverkades istället, med det gamla som förlaga.

Betonggolvet var målat med en tät färg och hade därför mycket färgsläpp. Tätheten bidrog till fuktproblemen i väggarna. Färgen togs bort och vi lade dit tegelplattor istället.

I väggarna fanns ett par tilluftsventiler som sattes i drift. Plåtkorset och taket därunder, tillverkades så att kapellet ventileras upp och släpps ut i korset. På så sätt fungerar ventilationen genom självdrag.

Taket isolerades med cellulosaisolering och värmepump installerades. Gjutjärnsfönstren fick invändiga innerbågar också. Numera kan kapellet användas året runt!

 

Invändig putsning i Skurup – pågående

I Skurup putsar vi om väggar invändigt i ett sovrum. Väggar och tak bestod av spräckpanel, vassmatta och kalkputs. Tyvärr övermålade med flera lager tjock, tät plastfärg. Kunden vill få bort färgen och återskapa ”rätt” känsla på ytorna. Vi har provat att ta bort färgen med olika metoder. Tyvärr gick inte det på ett tillfredsställande sätt och flera delar av putsytorna hade stora skador.

Vi har därför rivit ned det mesta av putsen. Nu lägger vi på ny vassmatta och putsar i ett par skikt med luftkalkbruk. Kunder kommer själv att måla och färdigställa det sista när vi är färdiga med putsen. Vi är övertygade om att resultatet kommer att bli mycket bra. En återställd putsyta, målad med en öppen färg kommer att upplevas fantastisk jämfört med hur det har sett ut. Hela rummet blir friskare när plastfärgen är borta och det istället är en ytterväg av tegel och innerväggar i trä som kan andas genom puts och färg.

I samband med detta arbete ändrar vi också i hallen utanför sovrummet. Skorstensstocken har varit inbyggt med gipsskivor och plockas nu fram. En inspektionslucka till vinden monteras i taket. Vi ska även undersöka möjligheten att öppna upp imkanalen ned till köket på bottenvåningen för att få bättre ventilation.

Kvarteret Kungen 1, Malmö

1914 byggdes Grand Hotel Fersen, inför Baltiska Utställningen i Malmö. Ryktena säger att det byggdes på 10 månader, men med tanke på byggnadens storlek är det svårt att tro. Kort tid efter Baltiska Utställningen byggdes hotellet om till lägenheter, och i dag innehåller byggnaden hyresrätter.

Folkes Bygg har under 2014 renoverat yttertaket. De gamla tegelpannorna (Trelleborg-Minnesberg) har demonterats, rengjorts och används igen. Ny råspont och takpapp har lagts och tornets plåttäckning har bytts ut och ny koppar har lagts. Det låg en stålplåt på tornet tidigare, som var i stort behov av att bytas och glädjande nog valde kunden koppar. Generellt på hela taket är det koppar som används.

I samband med takrenoveringen har vi även byggt nya fönsterkupor mot både gatusida och innergård. Ett 80-tal fönster har vi tillverkat i vårt snickeri och målat med äkta linoljefärg. Hisschakten har också höjts upp till vindsplanet med nya murade väggar.
Genomgående har projektet präglats av noggrannhet vad gäller materialval och estetik. Vi har arbetat nära arkitekterna för att hitta klokaste lösningar på frågeställningar som dykt upp längs vägen.

Det är glädjande att beställaren och ägaren av huset varit mån om byggnaden. Kvarteret Kungen 1 – en riktig pärla i Malmö!

Stora Nygatan 61, Malmö

På fastigheten Väveriet 16, på Stora Nygatan 61  i Malmö görs en fasadrestaurering på en gammal fastighet som ägs av Brorman Fastigheter. Putsade hus som detta, med en liten tomtyta mellan huset och gatan, var förr vanliga i Malmö, men är i dag sällsynta. Huset är byggt med tegel som är murat med lera och sedan kalkputsat. Fasadens puts var nu i dåligt skick och olika typer av putsbruk hade använts vid lagningar. Därför behövdes nästan all puts knackas ner för att kunna få ordning på det.

Släta ytor, lister, kvader (putsade kvadrater) m.m. återställs med luftkalkbruk. På vissa utsmyckningar har gips använts och även de återställs. Balkongen med smide restaureras och även ett smidesstaket med grind mot gatan. Fönsterna ses också över och målas och slutligen ska huset avfärgas i en kulör som ännu inte är bestämd.

Retro kök • Brösarp

Under vintern 2013/14 har vi gjort ett ganska omfattande arbete i detta korsvirkeshus. Ett nytillverkat 50-­talskök från vårt snickeri är installerat . Väggarna i köket har vi murat på med ett lager obränd lersten (halvsten) och sedan putsat med lera. Golvbjälklaget är utgrävt, isolerat och nya kilsågade golvbrädor är inlagda. Vinden har också isolerats. Allt i köket är målat med sunda färger – linoljefärg och emolusionsfärg. Golvet är såpskurat.

 

Uddarp, Broby

Under vintern och våren har vi bytt ut taket på ett torp i Uddarp utanför Broby. Tidigare låg här ett plåttak, men nu är det utbytt mot återvunna Börringe enkupiga tegelpannor. De återvunna tegelpannorna har en helt annan patina än nya pannor och är dessutom av god kvalité. Taket har även isolerats och skorstenen är restaurerad.

FöreDSC_0145_webbDSC_0153_webbDSC_0154_webbDSC_0159_webbDSC_0164_webbDSC_0167_webb