Rådgivning

13_byggsamradBrfFjadernVi kan även hjälpa dig med rådgivning kring ditt hus. Det kan gälla restaurering, renovering eller om du vill bygga nytt.

Vi har över 30 års erfarenhet av byggnadsvård- & restaureringsarbeten, kunskap om praktiskt byggande och inhämtade kulturhistoriska kunskaper från de antikvarier och arkitekter som vi har samarbetat med.

Du kan fråga om:

  • Isolering, fukt, ventilation
  • Fönster- och dörrenovering
  • Lagning av timmer och bjälkar
  • Olika takkonstruktioner
  • Korsvirke, skiftesverk eller knuttimrat
  • Grundläggning av hus
  • Kalkputs och kalkfärg
  • Lerputs och gjutning
  • Val av material

Ring eller maila oss för att resonera om vilka behov du har och hur vi kan hjälpa dig. Vi utför rådgivning på plats hos er, hos oss eller per telefon i mån av tid.

Kontaktuppgifter hittar du här.