Ire Ladugård

Ire Ladugård

I Ire naturreservat i Blekinge har en ladugård restaurerats åt naturvårdsverket. Byggnaden som är gjord i
skiftesverk på 1800-talet lutade betänkligt och flera viktiga fästpunkter var ur läge. Rötskador fanns på
syllar och stolpar. Många skiftesverks-plank hade kommit ur sina spår och var ur läge pga. att byggnaden
lutade och konstruktiva delar hade glidit isär. Byggnaden har rättats upp, dragits ihop, stärkts och strävats.
Ruttna och skadade delar har bytts ut. Stengrunden har fyllts i. I slutet av projektet beslutades det också
att lägga nytt tak av pannplåt.

Nu kommer byggnaden att kunna stå länge om den får ett visst mått av tillsyn och underhåll. En fantastisk
byggnad som kommer att var till stor glädje för Ire naturskola!

181010 (6) 181010 (3) 181005 (6) 181009 (2) 180918 (2) 180808 (2) 181122

 

Oloo school, Kibera, Nairobi

Oloo school, Kibera, Nairobi

Folkes Bygg & Byggnadsvård har fortsatt att stötta skolan för (mestadels) föräldralösa barn i Nairobis slum
som vi har skrivit om tidigare på hemsidan. I början av 2018 besökte vi skolan och det är en upplevelse
som saknar motstycke! Det är fantastiskt att få möta elever som är så motiverade och älskar sin skola som
dessa gör. Här klagar man inte på skolmaten – man är glad att man överhuvudtaget får mat. Kontrasten
mot det man möter i svenska skolor är enorm. Lärarnas entusiasm, engagemang och hjärta för barnen är
stort. Byggnaderna är trånga och väldigt enkla. 3 bås med hål i marken utgör toaletter till idag över 300
elever. Skolan är i storlek som ungefär 3-4 svenska klassrum…

Tillsammans med andra givare (skolor, privata, kyrkor etc.) har pengar till mat, skolmaterial och
byggnader kunnat samlas in. Även lärarna och annan personal som egentligen jobbar ideellt har kunnat få
en liten slant. Lite hälsovård har också kunnat göras men vi hoppas på mer framöver.
Vi kommer att fortsätta hålla kontakten och stötta skolan.
Sedan vi skrev sist har vi besökt skolan flera gånger och vi har dessutom haft besök här i Sverige av
Judith, skolans grundare.

18 IMG_2463 IMG_2691 IMG_2675 IMG_2701-1 IMG_2700 17