Hyllingegårdens lerbruk

Nu har vår leverantör Målarkalk äntligen tagit fram ett svenskt lerbruk/lerputs!

Hyllingegårdens Lerbruk

Lokala råvaror
Hyllingegårdens Lerbruk är baserad på skånsk ishavslera som bryts lokalt med minsta möjliga miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Leran har krossats, värmebehandlats i ugn och sedan siktats till fin fraktion

Armering
När vi producerar våra vassmattor – Idealmattan® – så får vi ett spill som vi nu är glada att få användning för. Rörvass (Phragmites australis) krossas ner till flis och används som armering i lerbruket. Vassen växer i fuktiga miljöer och är stabilare än andra vanliga växtbaserade armeringsmaterial som t ex halm och kutterspån. Vasskrossen påverkas inte nämnvärt av fukt, binder väldigt lite vatten och underlättar därför uttorkningen

Fraktioner
Vi producerar vårt lerbruk i tre olika fraktioner:
Grov     Färdigblandat lerbruk av lera, grov sand och krossad vass.

Mellan Färdigblandat lerbruk av lera, mellangrov sand och krossad vass.

Fin         Färdigblandat lerbruk av lera och fin sand

Produktinfo

Användningsområde

Bruket används främst till putsning inom byggnadsvården och det ekologiska byggandet. Det är ett mycket lättarbetat material lämpligt för putsning av en mängd underlag, både ute och inne.
Lerbruk har begränsad beständighet mot fukt och kräver därför kunskap och erfarenhet av materialegenskaper om det ska användas där det kan utsättas för regn och fukt.

Innehåll

Skånsk ishavslera
Natursand
Krossad vass (Hyllingegårdens Lerbruk GROV & MELLAN)

Åtgång

Ca 1,6-2 kg/mm/m2

Kulör

Naturellt lerbrun

Förpackning

20 kg säck
1000 kg storsäck

Vi kommer lagerhålla 20 kg säckar i butiken, 1000 kg storsäck är beställningsvara eller för avhämtning i Hyllinge.

Hyllingegårdens Lerbruk Grov 20 kg

Hyllingegårdens Lerbruk Mellan 20 kg

Hyllingegårdens Lerbruk Fin 20 kg

lera3 lera1 lera2

Posted in Allmänt.