Stora Nygatan 61, Malmö

På fastigheten Väveriet 16, på Stora Nygatan 61  i Malmö görs en fasadrestaurering på en gammal fastighet som ägs av Brorman Fastigheter. Putsade hus som detta, med en liten tomtyta mellan huset och gatan, var förr vanliga i Malmö, men är i dag sällsynta. Huset är byggt med tegel som är murat med lera och sedan kalkputsat. Fasadens puts var nu i dåligt skick och olika typer av putsbruk hade använts vid lagningar. Därför behövdes nästan all puts knackas ner för att kunna få ordning på det.

Släta ytor, lister, kvader (putsade kvadrater) m.m. återställs med luftkalkbruk. På vissa utsmyckningar har gips använts och även de återställs. Balkongen med smide restaureras och även ett smidesstaket med grind mot gatan. Fönsterna ses också över och målas och slutligen ska huset avfärgas i en kulör som ännu inte är bestämd.