Ire Ladugård

Ire Ladugård

I Ire naturreservat i Blekinge har en ladugård restaurerats åt naturvårdsverket. Byggnaden som är gjord i
skiftesverk på 1800-talet lutade betänkligt och flera viktiga fästpunkter var ur läge. Rötskador fanns på
syllar och stolpar. Många skiftesverks-plank hade kommit ur sina spår och var ur läge pga. att byggnaden
lutade och konstruktiva delar hade glidit isär. Byggnaden har rättats upp, dragits ihop, stärkts och strävats.
Ruttna och skadade delar har bytts ut. Stengrunden har fyllts i. I slutet av projektet beslutades det också
att lägga nytt tak av pannplåt.

Nu kommer byggnaden att kunna stå länge om den får ett visst mått av tillsyn och underhåll. En fantastisk
byggnad som kommer att var till stor glädje för Ire naturskola!

181010 (6) 181010 (3) 181005 (6) 181009 (2) 180918 (2) 180808 (2) 181122

 

Posted in Allmänt.