Kulturen, Lund

Vi restaurerar tak på Kulturen i Lund under december 2011-april 2012. Restaureringen omfattar Borgarhuset, Berglinska huset och Helsingborg-Halmstadhuset vilka alla är byggnader med kulturhistoriskt värde. Vi byter ut läkt och papp där den är dålig och lägger tillbaka de ursprungliga tegelpannorna samt kompletterar med handslagna pannor där det saknas. Vi renoverar även skorstenar och takfönster.

Folkes bygg och byggnadsvård fick en förfrågan om att lägga om alla tegeltaken med ny underlagspapp samt att byta ut strö- och bärläkt och skadade brädor i underlagstak. Efter avstämning med Kulturens antikvarie kom vi fram till att alla taken nödvändigtvis inte hade samma behov av restaurering. Vi undersökte taken med hjälp av lift och kom fram till att underlaget endast behövde bytas på vissa ställen. Arbetet blir därmed mer kostnadseffektivt för kundens del.

Hovbeslagsskolan, Alnarp

Vi restaurerar delar av Hovbeslagsskolan (även kallad Hovslagarskolan) på lantbruksuniversitetet Alnarp.

Vi har tidigare gjort vid fönstren där, som var i behov av underhåll. Självklart målade vi med linoljefärg (Ottossons).

Den här omgången är det foglagning och murningsarbeten.

Skorstenarnas övre del muras om till orginalens vackra krön. Fogarna i fasaden lagas på en del ställen och även en del sten byts ut. I vårt lager/butik i Hanaskog hade vi tillgång till handslagna, gamla sten i samma gula nyans som orginalet. Självklart muras det med kalkbruk.

Även en del målningsarbeten görs med linoljefärg. Vi anlitar målarmästare Scharfe som har gedigen kunskap och erfarenhet av traditionell målning.

Brf Fjädern, Malmö

Under 2011 restaurerar vi bostadsrättsföreningen Fjädern, Malmö, utvändigt.

Fastigheten ligger i korsningen Nils Forsbergsgatan / Gustaf Rydbergsgatan i centrala Malmö.

Takets underlag var dags att byta. Vi lägger ny papp, läktar om och gör nya plåtarbeten. Men de gamla fina tegelpannorna (Weberöd DH) lägger vi tillbaka. Allt för många fastigheter byter till betongpannor i det här läget. Helt i onödan. Taktegel i gott skick håller hur länge som helst och är vackert.

Fasaden var putsad men målades med tät färg och förstördes på så sätt. Sedan sattes eternitplattor. Dessa plattor är nu borta och fasaden återställs till ursprunget.

Ytan blästras så att tidigare puts med fel färgval försvinner. Blästringen ska inte vara onödigt djup, samtidigt måste det vara så pass djupt att den skadliga och felaktiga färgen försvinner, annars fäster inte ny puts ovanpå.

Därefter putsas ytan i två omgångar med äkta luftkalkbruk från Målarkalk. Detta är en traditionell och mycket gammal metod vilket skapar en fantastisk fasad. Ytan målar vi med äkta kalkfärg i 7 strykningar.

Fönstren var klädda med aluminiumplåt som nu är borttagen. Fönstren målas med linoljefärg från Ottossons färgmakeri. Balkongerna förstärks i järnkonstruktionen och gjuts med ny betong samt får nya räcken i 40-talsstil.

Restaureringen återställer huset till dess ursprungliga och tänkta karaktär. Det är ett värdefullt kulturarv och skapar hållbarhet för framtiden.