Vårens öppettider

Under våren och försommaren så kommer en del långhelger som gör att vi har lite annorlunda öppettider.

Påsk
Skärtorsdag 28/3, öppet 13.00-18.00
Långfredag 29/3, stängt
Påskafton 30/3, stängt
Påskdagen 31/3, stängt
Annandag påsk 1/4, stängt

1 maj
Onsdag 1/5, stängt

Kristi himmelsfärd
Torsdag 9/5, Kristi himmelsfärdsdag, stängt
Fredag 10/5, klämdag, öppet 13.00-18.00

Sveriges nationaldag
Torsdag 6/6, stängt  

Midsommarafton
Fredag 21/6, Midsommarafton, stängt 

Därefter är det öppet som vanligt.

Välkomna!

Vinnare av årets fasad 2020!

Vi är oerhört glada och stolta!

Igår den 12 november blev Residenset i Kristianstad utsedd till årets fasad 2020 i kategorin Årets Renovering/restaurering av Mur- & putsföretagen på Fasadforum i Stockholm. Vi är tacksamma över våra medarbetare och samarbetspartners i detta väl genomförda projektet. Tack till statens fastighetsverk för förtroendet att restaurera fasaden på er fina byggnad.

Motiveringen lyder:

”Årets Fasad 2020 i kategorin Årets Renovering/restaurering

Kulturhistoria väl värd att bevara. Det präglar samtliga slutnominerade bidrag till renoveringspriset av Årets Fasad. Sverige har en fantastisk byggnadshistoria. Landet är fyllt av stadsmiljöer och enskilda byggnader som skänker oss alla en känsla av samhörighet både i nutid och dåtid. Att bevara och i många fall återställa byggnader så att de kan fortsätta berika vårt land är ovärderligt. Årets vinnare visar hur avgörande det blir med ansvarsfulla, engagerade och kompetenta projektteam för att nå ett slutresultat av yttersta klass. Detaljarbete, utförandenivå och känsla för en byggnads ursprung har lagt grunden för framgången.
Vi gratulerar årets vinnare av renoveringspriset 2020 av Årets Fasad – Residenset i Kristianstad!”

 

Fotograf: Mattias Hedberg Ek, på uppdrag av Statens Fastighetsverk (SFV)

Residenset i Kristianstad

Vi har nu kommit en bra bit på fasadrestaureringen av Kristianstad Residens.
Vi är stolta över att vi fått uppdraget att återställa denna fantastiska byggnad.
I uppdraget ligger att vi ska följa arkitektens originalbeskrivning så mycket det går. I den finns det
beskrivet att alla listverk, gesimser, omfattningar, hörnkvadrar m.m. först ska putsats av kalkbruk, sedan
linoljeindränkas, därefter linoljespacklas, slipas och slutligen linoljemålas. Ambitionen är att få profilerna
skarpa. Till övriga ytor används kalkfärg. Våra duktiga murare utför ett avancerat hantverk.
Ett idag ovanligt tillvägagångssätt och ytterst få som känner till eller har någon erfarenhet av det idag. Men
innan vi kommer dit så måste all befintlig färg tas bort och de ytor som ska kalkfärgas behöver tyvärr
bilas ner och göras nya.
Innan vi fick uppdraget fick vi göra en provfasad (östra sidan) så nu har vi lite erfarenhet.
Just nu är vi på framsidan som är den största av flera etapper. All färg är borttagen, mer än hälften av den
sidan är putsad och nu är vissa delar också linoljade, spacklade och målade. Visst blir det fint?

Hyllingegårdens lerbruk

Nu har vår leverantör Målarkalk äntligen tagit fram ett svenskt lerbruk/lerputs!

Hyllingegårdens Lerbruk

Lokala råvaror
Hyllingegårdens Lerbruk är baserad på skånsk ishavslera som bryts lokalt med minsta möjliga miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Leran har krossats, värmebehandlats i ugn och sedan siktats till fin fraktion

Armering
När vi producerar våra vassmattor – Idealmattan® – så får vi ett spill som vi nu är glada att få användning för. Rörvass (Phragmites australis) krossas ner till flis och används som armering i lerbruket. Vassen växer i fuktiga miljöer och är stabilare än andra vanliga växtbaserade armeringsmaterial som t ex halm och kutterspån. Vasskrossen påverkas inte nämnvärt av fukt, binder väldigt lite vatten och underlättar därför uttorkningen

Fraktioner
Vi producerar vårt lerbruk i tre olika fraktioner:
Grov     Färdigblandat lerbruk av lera, grov sand och krossad vass.

Mellan Färdigblandat lerbruk av lera, mellangrov sand och krossad vass.

Fin         Färdigblandat lerbruk av lera och fin sand

Produktinfo

Användningsområde

Bruket används främst till putsning inom byggnadsvården och det ekologiska byggandet. Det är ett mycket lättarbetat material lämpligt för putsning av en mängd underlag, både ute och inne.
Lerbruk har begränsad beständighet mot fukt och kräver därför kunskap och erfarenhet av materialegenskaper om det ska användas där det kan utsättas för regn och fukt.

Innehåll

Skånsk ishavslera
Natursand
Krossad vass (Hyllingegårdens Lerbruk GROV & MELLAN)

Åtgång

Ca 1,6-2 kg/mm/m2

Kulör

Naturellt lerbrun

Förpackning

20 kg säck
1000 kg storsäck

Vi kommer lagerhålla 20 kg säckar i butiken, 1000 kg storsäck är beställningsvara eller för avhämtning i Hyllinge.

Hyllingegårdens Lerbruk Grov 20 kg

Hyllingegårdens Lerbruk Mellan 20 kg

Hyllingegårdens Lerbruk Fin 20 kg

lera3 lera1 lera2

Ire Ladugård

Ire Ladugård

I Ire naturreservat i Blekinge har en ladugård restaurerats åt naturvårdsverket. Byggnaden som är gjord i
skiftesverk på 1800-talet lutade betänkligt och flera viktiga fästpunkter var ur läge. Rötskador fanns på
syllar och stolpar. Många skiftesverks-plank hade kommit ur sina spår och var ur läge pga. att byggnaden
lutade och konstruktiva delar hade glidit isär. Byggnaden har rättats upp, dragits ihop, stärkts och strävats.
Ruttna och skadade delar har bytts ut. Stengrunden har fyllts i. I slutet av projektet beslutades det också
att lägga nytt tak av pannplåt.

Nu kommer byggnaden att kunna stå länge om den får ett visst mått av tillsyn och underhåll. En fantastisk
byggnad som kommer att var till stor glädje för Ire naturskola!

181010 (6) 181010 (3) 181005 (6) 181009 (2) 180918 (2) 180808 (2) 181122

 

Oloo school, Kibera, Nairobi

Oloo school, Kibera, Nairobi

Folkes Bygg & Byggnadsvård har fortsatt att stötta skolan för (mestadels) föräldralösa barn i Nairobis slum
som vi har skrivit om tidigare på hemsidan. I början av 2018 besökte vi skolan och det är en upplevelse
som saknar motstycke! Det är fantastiskt att få möta elever som är så motiverade och älskar sin skola som
dessa gör. Här klagar man inte på skolmaten – man är glad att man överhuvudtaget får mat. Kontrasten
mot det man möter i svenska skolor är enorm. Lärarnas entusiasm, engagemang och hjärta för barnen är
stort. Byggnaderna är trånga och väldigt enkla. 3 bås med hål i marken utgör toaletter till idag över 300
elever. Skolan är i storlek som ungefär 3-4 svenska klassrum…

Tillsammans med andra givare (skolor, privata, kyrkor etc.) har pengar till mat, skolmaterial och
byggnader kunnat samlas in. Även lärarna och annan personal som egentligen jobbar ideellt har kunnat få
en liten slant. Lite hälsovård har också kunnat göras men vi hoppas på mer framöver.
Vi kommer att fortsätta hålla kontakten och stötta skolan.
Sedan vi skrev sist har vi besökt skolan flera gånger och vi har dessutom haft besök här i Sverige av
Judith, skolans grundare.

18 IMG_2463 IMG_2691 IMG_2675 IMG_2701-1 IMG_2700 17

Onsjöstugan, Kulturen i Lund

På ryggåsstugan ”Onsjöstugan” från 1700-talet som finns på Kulturen i Lund har vi bytt tak.

Tidigare hade den ett torvtak på platonmatta och nu har den fått nytt undertak och återvunna handslagna takpannor.

Ett antal övriga detaljer har också gjorts mer tidsenliga. Det går att läsa mer om det på kulturens blogg 

IMG_1006

Vindsrenovering Listarum

På en kringbyggd gård på Österlen har vi totalrenoverat vinden. Vi bytte till pannplåt på yttertaket och isolerade snedtak med cellulosaisolering. Invändigt lade vi nya furugolv och väggar och snedtak kläddes med granpanel i fyra olika bredder. Tre sovrum inreddes och ett badrum med dusch byggdes. Från butiken användes gamla spegeldörrar som renoverades och målades.

Vår Vägg- & Takfärg målades på väggar och i tak. Lister, dörrar och detaljer målades med linoljefärg

Nästa steg i projektet blir att inreda logen till ett stort kök. Håll utkik på hemsidan och på Instagram!

Fasadrestaurering Stora Herrestad

Under 2016 restaurerade vi två fasadsidor på Stora Herrestads säteri, 10 km norr om Ystad.
Fasaden hade stora problem med färgen och stora sjok av puts som föll ned. Färgen var tät färg och putsen bestod av stark cement. Putsen bilades bort i sin helhet och under dolde sig fantastiskt fint murad sandsten. Vi putsade om med luftkalkbruk och avfärgade med kalkfärg.

Fönstren hade stora rötskador. De var inåtgående, installerade under 60-70-talet och var dels tekniskt felaktigt gjorda men var också av dålig virkeskvalitet. Vi tillverkade nya med samma spröjsindelning, fast utåtgående, och målade med linoljefärg.

Krister Wall Arkitektkontor var också engagerade i projektet och tog fram kulörförslag samt ritade nya entrédörrar till gaveln. Huvudentréns pardörr från 1700-talet renoverades och blev grön. Mässingsbeslagen var skadade och vi lät en hantverkare i Tyskland gjuta nya med de gamla som förlaga.

Återbruk av tegelpannor

I vår butik har vi åtskilliga tusen tegelpannor av olika modell för återbruk. Det kan vara till att lägga ett helt tak eller att hitta reservpannor när stormen varit framme.

Tyvärr slängs det väldigt många tegelpannor av god kvalitet vid takrenoveringar. Alldeles för ofta ser vi takbyten som vi anser vara helt åt skogen fel.

Ett exempel illustreras av bilden ovan.

Det gäller två fastigheter i centrala Malmö. Ca 30 000 tegelpannor av märket Börringe (1-kupig falsad) slängs i container. Istället ska nya tegelpannor monteras. Vi frågar oss varför? I det här fallet görs 4 av 4 fel:

 1. Miljöpåverkan
  Nytillverkningen av nya pannor har sin miljöpåverkan. De gamla pannorna påverkar inte miljön längre, utan kunde gärna återmonteras efter undertaksbytet.
 2. Ekonomi
  Är det verkligen billigare att slänga de gamla och byta till nya? Med lite kreativt tänkande går det utmärkt att plocka ned de gamla, lagra på ställningen och återmontera. Till ett lägre pris.
 3. Hållbarhet
  De nya tegelpannorna är garanterat sämre kvalitet än de gamla. 100 år gamla tegelpannor har bestått provet, och kommer att hålla många hundra år till. Här finns en spridd myt. Vi har stött på konsulter som råder kunder att byta till nya ”för att de gamla har gått 50 frostcykler och därför är slut”. Detta ifrågasätter vi. Om det är något man hittar i arkeologiska utgrävningar är det väl tegel? Tegel håller över tid.
 4. Estetik
  Utseendet på ett gammalt tegeltak är något helt annat än ett nylagt sterilt. De gamla har en fin patita! Och är det mycket alger kan de rengöras istället för att bytas! Titta ut över taken i våra städer och fundera på vilka hus som är fina.
  Det är de med gamla tegelpannor; Börringe, Weberöd, Trelleborg-Minnesberg, Heby. Och nockpannorna ligger som kronan på verket!

Vi vill bilda opinion mot att slänga gamla tegelpannor!
De är en inte oviktig del av vårt kulturarv.