Fasadrestaurering Stora Herrestad

Under 2016 restaurerade vi två fasadsidor på Stora Herrestads säteri, 10 km norr om Ystad.
Fasaden hade stora problem med färgen och stora sjok av puts som föll ned. Färgen var tät färg och putsen bestod av stark cement. Putsen bilades bort i sin helhet och under dolde sig fantastiskt fint murad sandsten. Vi putsade om med luftkalkbruk och avfärgade med kalkfärg.

Fönstren hade stora rötskador. De var inåtgående, installerade under 60-70-talet och var dels tekniskt felaktigt gjorda men var också av dålig virkeskvalitet. Vi tillverkade nya med samma spröjsindelning, fast utåtgående, och målade med linoljefärg.

Krister Wall Arkitektkontor var också engagerade i projektet och tog fram kulörförslag samt ritade nya entrédörrar till gaveln. Huvudentréns pardörr från 1700-talet renoverades och blev grön. Mässingsbeslagen var skadade och vi lät en hantverkare i Tyskland gjuta nya med de gamla som förlaga.

Posted in Byggprojekt.