Broby Gravkapell

På kyrkogården i Broby ligger en riktig liten pärla!
Ett åttakantigt litet murat kapell med pelare, plåttak och ett kors högst upp.

När vi kom dit användes inte kapellet, utan var ganska slitet. Man hade också fuktproblem vilket visade sig i att putsen invändigt släppte. Problemet var (som så ofta) felaktiga materialval i tidigare renoveringar. Invändigt var putsen målad med tätfärg, vilket gjorde att fukten sögs högt upp i murarna med skador som följd.

Plåttaket läckte och betongurnorna som pryder pelarna höll på att falla ned.

Det blev omfattande åtgärder.

Utvändigt togs den gamla färgen bort, putsen lagades och vi avfärgade med kalkfärg.
Invändigt skrapades också färgen bort och efter putslagningar målades väggarna med kalkfärg samt linoljefärg. När vi tog bort färglagren upptäcktes ursprungliga färgerna. I brösthöjd fanns en tunn linje i typ mörkrött. Ovanför var kulören vit och nedanför beigeaktig. Kulörerna har återställts till så nära ursprungligt som möjligt. Projektet hade antikvarisk medverkan som bistod.

Plåttaket lades om i sin helhet och målades grönt.

Plåtkorset på toppen skulle renoveras, men var i så dåligt skick att ett nytt tillverkades istället, med det gamla som förlaga.

Betonggolvet var målat med en tät färg och hade därför mycket färgsläpp. Tätheten bidrog till fuktproblemen i väggarna. Färgen togs bort och vi lade dit tegelplattor istället.

I väggarna fanns ett par tilluftsventiler som sattes i drift. Plåtkorset och taket därunder, tillverkades så att kapellet ventileras upp och släpps ut i korset. På så sätt fungerar ventilationen genom självdrag.

Taket isolerades med cellulosaisolering och värmepump installerades. Gjutjärnsfönstren fick invändiga innerbågar också. Numera kan kapellet användas året runt!

 

Posted in Byggprojekt.