Ny snickeriverkstad

Under hösten 2013 har vi byggt till vid vårt “högkvarter” i Gubbalyckan, Bössebacken, Hanaskog. Ett skärmtak som använts till förvaring, har vi byggt om till snickeriverkstad. Vi har tidigare haft en liten verkstad men med ökad efterfrågan blev vi trångbodda.
Nu har vi en rejäl yta och bättre maskinpark för att kunna göra mer. 3 snickare har snickeriet som sin huvudsakliga arbetsplats.

Många uppdrag handlar om fönster. Mycket är fönsterrenovering men vi tillverkar också många nya fönster. Det kan vara en kund som vill komplettera med ett nytt fönster lika de befintliga. Eller vill byta “tillbaka” från dåliga 80-talsfönster som är uppruttna, till 20-talsstil för att passa bättre i sitt hus.

Vi tillverkar även trappor, dörrar och har precis blivit färdiga med ett lite större kök till en lägergård. På lägergården har vi också helhetsansvaret för hela ombyggnaden. Med vår bredd kan vi alltså ta hand om hela processen, från rådgivning och planering till utförande och färdigställande.

254En typisk fönsterenovering kan gå till så här:

  • En kund kommer hit med rötskadade fönsterbågar. Alternativt att vi hämtar dem hos kunden.
  • Fönstret glasas ur och färgskrapas rent från täta färger (plast och alkydolja).
  • Fönsterbågen trälagas vid rötskador, ofta i nedersta delen. Vi har kådrik, långsamtväxande snickerifur att tillgå. Där väljer vi de bästa bitarna till de mest utsatta delarna.
  • Fönstret glasas och kittas med linoljekitt. Till glas använder vi antingen samma glas som de kom med, eller begagnat/nytillverkat munblåst eller dubbelvalsat glas. Vi har naturligtvis även planglas och valsat glas att tillgå.
    fonsterDubbelvalsat glas är ett bra alternativ till munblåst. Priset är betydligt lägre men utseendet är nästan lika vackert. Är det en innerbåge, byter vi gärna till lågemissionsglas för bättre energivärde. Studier har visat att rätt gjorda och installerade träfönster av äldre modell kan vara lika energieffektiva som moderna. Då har de traditionella dessutom den fördelen att de går att underhålla. Vilket i längden gör dem billigare. Men framför allt mer miljövänliga och vackra!
  • Slutligen målar vi fönstret med äkta linoljefärg. Eller så målar kunden dem själv. Vi kan även ta hand om enbart trälagningarna, ifall kunden är en “gör-det-självare”. Alla möjligheter finns.

Eftersom vi kan ha ett helhetsgrepp kring hela byggnationen, kan vi ta ansvar från början till slut. Alternativt enbart göra de saker kunden själv inte kan eller mäktar med. Det innebär att vi kan demontera hela fönster, renovera dem och installera dem igen. Inklusive att putslaga, med rätt sorts bruk, om det är putsade smygar fönstren sitter i. Vi använder sällan mjukfog utan drevar hellre med lindrev och fogar med kalkbruk.

Till en kund i mittersta Skåne har vi specialanpassat en ny trappa. Den gamla trappan var väldigt brant att gå i, det var knappt att grannarna ville låta sina barn komma över och leka. Vi måttade och räknade och genom att använda varje centimeter och anpassa runt skorstenen, kunde vi få dit en ny trappa med en bra känsla att gå i.
Hos denna kunden har vi även renoverat ett par rum med nya putsade väggar och installerat återvunna gjutjärnstakfönster med isolerande innerbågar.

Posted in Byggprojekt.