Gussingska Huset

Vi restaurerar Gussingska Huset, vid Stortorget i Ystad.

Gussingska Husets bottenvåning är från 1500-talet då det användes som tiondelada för kyrkan.

Grosshandlare Hjalmar Gussing gjorde om byggnaden på 1890-talet till ett ”stadspalats” med hjälp av arkitekt Peter Boisen.

Inspirerad av Rosenborgs slott i Köpenhamn har byggnaden gjutna betongdekorationer i form av voluter och andra snirkligheter.

Betongen har tidigare målats med en tät plastinblandad färg. Detta, i kombination med rostsprångningar i armeringsjärnen, gjorde att betongen spruckit allt blivit skört. Det var stor risk att större och mindre betong och regelbitar ramlade ned på gatan.

Hösten 2012 demonterades alla betongelement och tegelsten från de två gavlarna samt frontespisen mot öster. Under vintern och våren 2013 har betongen avgjutits och nygjutits i betongverkstad i Göteborg, tillsammans med vår underentreprenör Stucco Maestro.

Nygjutningarna har gjorts i en fransk naturlig cement, Prompt. Dess naturliga färg är svagt gulbrun. Betongen kommer inte att målas, utan de kommer att få behålla sin färg. Den stämmer troligen ganska väl med den nyans de ursprungliga dekorationerna hade.

Den demonterade tegelstenen har återanvänts så långt den räckt. Utöver det använder vi tegel från en annan riven byggnad samt har låtit tillverka nytt vid Horns Tegelbruk, handslagen tegel i vedeldad ugn.

Som mur- och fogbruk använder vi naturligt hydrauliskt kalkbruk, NHL5. Det är det starkaste hydrauliska kalkbruket av denna variant. Detta för att få bra grepp både i betong och tegel. Fogbruket har pigmenterats för att smälta in i betongen på bästa sätt.

Smidesdekorationer har blästrats, lagats samt rostskyddsmålats innan återmontering.

Byggnaden ägs och förvaltas av Ystadbostäder.

DSC_0988 DSC_0983 DSC_0973 DSC_0967 DSC_0957 DSC_0956 DSC_0953 DSC_0950 DSC_0948 DSC_0942 DSC_0940

Posted in Byggprojekt.