Sjöbergska Palatset, Malmö

Nu har vi kommit igång på Sjöbergska Palatset i Malmö.

Vi restaurerar fasaden samt renoverar fönster och balkonger. Även en del jobb görs på plåttaket och på skorstenarna.
Vittrade och skadade tegelstenar byts ut eller lagas och förstärks. Kalkstenen rengörs och lagas eller byts ut. Kalkputsade fält huggs ner och putsas om. Dessa dekorationsmålas liknande orginalet. På 1940-talet målades fälten om i blomstermotiv, men nu försöker vi alltså återställa det ursprungliga utseendet.

Fastigheten byggdes 1893-1894 av fabrikör Axel Paulus Sjöberg och ägs idag av MKB Fastighets AB. Sjöbergska Palatset är byggnadsminnesförklarat sedan 1987.

Ihop med ägaren MKB och antikvariska konsulter för vi ett löpande resonemang om hur olika detaljer ska lösas på bästa sätt. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och det gäller att gå varsamt fram.

På 90-talet blästrades fasaden vilket gjorde att teglets ytskikt försvagades och vittring på började. Detta visar sig speciellt högt upp på byggnaden. Nu gäller det att försöka stoppa vittringen och byta eller laga det som är allt för åtgånget.

Våra murare Tor Ek och Olov Eriksson har en blogg där de löpande lägger upp bilder och texter kring projektet. Läs gärna där!
Byggnadsvård – Med murning i fokus

Foto: Tor Ek

Posted in Byggprojekt.