Brf Fjädern, Malmö

Under 2011 restaurerar vi bostadsrättsföreningen Fjädern, Malmö, utvändigt.

Fastigheten ligger i korsningen Nils Forsbergsgatan / Gustaf Rydbergsgatan i centrala Malmö.

Takets underlag var dags att byta. Vi lägger ny papp, läktar om och gör nya plåtarbeten. Men de gamla fina tegelpannorna (Weberöd DH) lägger vi tillbaka. Allt för många fastigheter byter till betongpannor i det här läget. Helt i onödan. Taktegel i gott skick håller hur länge som helst och är vackert.

Fasaden var putsad men målades med tät färg och förstördes på så sätt. Sedan sattes eternitplattor. Dessa plattor är nu borta och fasaden återställs till ursprunget.

Ytan blästras så att tidigare puts med fel färgval försvinner. Blästringen ska inte vara onödigt djup, samtidigt måste det vara så pass djupt att den skadliga och felaktiga färgen försvinner, annars fäster inte ny puts ovanpå.

Därefter putsas ytan i två omgångar med äkta luftkalkbruk från Målarkalk. Detta är en traditionell och mycket gammal metod vilket skapar en fantastisk fasad. Ytan målar vi med äkta kalkfärg i 7 strykningar.

Fönstren var klädda med aluminiumplåt som nu är borttagen. Fönstren målas med linoljefärg från Ottossons färgmakeri. Balkongerna förstärks i järnkonstruktionen och gjuts med ny betong samt får nya räcken i 40-talsstil.

Restaureringen återställer huset till dess ursprungliga och tänkta karaktär. Det är ett värdefullt kulturarv och skapar hållbarhet för framtiden.

Posted in Byggprojekt.