Rådgivning

13_byggsamradBrfFjadernVi hjälper dig gärna med rådgivning kring ditt hus. Det kan gälla restaurering, renovering eller om du vill bygga ny.

Vi har över 30 års erfarenhet av restaureringsarbeten, kunskap om praktiskt byggande och inhämtade kulturhistoriska kunskaper från de antikvarier och arkitekter som vi har samarbetat med.

Du kan fråga om:

  • isolering, fukt, ventilation
  • fönster- och dörrrenovering
  • lagning av timmer och bjälkar
  • olika takkonstruktioner
  • korsvirke, skiftesverk eller knuttimrat
  • grundläggning av hus
  • kalkputs och kalkfärg
  • lerputs och gjutning
  • val av material
  • hussvampsanering

Ring eller maila oss för att resonera om vilka behov du har och hur vi kan hjälpa dig. Vi utfår många rådgivningar per vecka och många blir översvallande nöjda. Det tar vi som bevis på att vi gör något vettigt.

Kontaktuppgifter hittar du här.

Eller kom till butiken under öppettid så börjar vi kontakten så.