utvaldbild_gussingska

Gussingska Huset

Vi restaurerar Gussingska Huset, vid Stortorget i Ystad.

Gussingska Husets bottenvåning är från 1500-talet då det användes som tiondelada för kyrkan.

Grosshandlare Hjalmar Gussing gjorde om byggnaden på 1890-talet till ett ”stadspalats” med hjälp av arkitekt Peter Boisen.

Inspirerad av Rosenborgs slott i Köpenhamn har byggnaden gjutna betongdekorationer i form av voluter och andra snirkligheter.

Betongen har tidigare målats med en tät plastinblandad färg. Detta, i kombination med rostsprångningar i armeringsjärnen, gjorde att betongen spruckit allt blivit skört. Det var stor risk att större och mindre betong och regelbitar ramlade ned på gatan.

Hösten 2012 demonterades alla betongelement och tegelsten från de två gavlarna samt frontespisen mot öster. Under vintern och våren 2013 har betongen avgjutits och nygjutits i betongverkstad i Göteborg, tillsammans med vår underentreprenör Stucco Maestro.

Nygjutningarna har gjorts i en fransk naturlig cement, Prompt. Dess naturliga färg är svagt gulbrun. Betongen kommer inte att målas, utan de kommer att få behålla sin färg. Den stämmer troligen ganska väl med den nyans de ursprungliga dekorationerna hade.

Den demonterade tegelstenen har återanvänts så långt den räckt. Utöver det använder vi tegel från en annan riven byggnad samt har låtit tillverka nytt vid Horns Tegelbruk, handslagen tegel i vedeldad ugn.

Som mur- och fogbruk använder vi naturligt hydrauliskt kalkbruk, NHL5. Det är det starkaste hydrauliska kalkbruket av denna variant. Detta för att få bra grepp både i betong och tegel. Fogbruket har pigmenterats för att smälta in i betongen på bästa sätt.

Smidesdekorationer har blästrats, lagats samt rostskyddsmålats innan återmontering.

Byggnaden ägs och förvaltas av Ystadbostäder.

DSC_0988 DSC_0983 DSC_0973 DSC_0967 DSC_0957 DSC_0956 DSC_0953 DSC_0950 DSC_0948 DSC_0942 DSC_0940

invigning-8

Skolbygge i Nairobis slum

Folkes Bygg har sponsrat ett skolbygge i Kibera som är ett slumområde i Kenyas huvudstad Nairobi. Området är ett av världens största slumområden.

160 elever hystes på ca 60 m² och behovet av mer yta var stort. Köket var i en axelbred korridor. Barnen var som flest 30-40 st i ett klassrum på 10 m². En mycket enkel byggnad med lerväggar och plåttak restes intill den andra byggnaden, vilket fördubblade ytan till barnens stora glädje! Det gör också att barnen kan stanna kvar i skolan tills de blir lite äldre och därmed kan elevantalet förhoppningsvis utökas till ca 250 elever framöver.

En ung kvinna vid namn Judith startade skolan för främst föräldralösa barn efter oroligheter i samband med valet 2007. Barnen lever under mycket svåra omständigheter och får ofta inte mat hos den familj där de bor. Därför serverar skolan frukost och lunch varje dag under året de perioder man har råd att köpa in mat. Om man inte har råd försöker man att prioritera de minsta. Behovet av hjälp är stort. Men det är fantastiskt att se hur barnen älskar att gå i skolan och lära sig saker. Lärarnas entusiasm är otrolig, särskilt med tanke på att de gör det helt utan lön. Alla jobbar gratis och eleverna betalar ingen skolavgift eftersom många då inte hade haft möjlighet att gå i skolan.

Judiths hjärta för barnen och mod att satsa utan att veta hur det ska lösa sig med finansiering är utöver vad vi någonsin har sett. Vilken tjej! I Sverige hade det setts som dumdristigt, men vi är SÅ imponerade. För barnen gör skolan enorm skillnad i deras liv och ger dem en framtid.

Byggnadens konstruktion är värd ett kapitel för sig. Kort kan sägas att den består av pålar som är satta i djupa hål i marken och på dem är mindre pinnar fästa horisontellt som man sedan har kletat lera på. En takstol är gjord av slanor som man lagt plåt på. Denna konstruktion beräknas hålla i ca 20 år och fungerar bra utifrån förhållandena. Planer finns på att bygga biogastoaletter (eventuellt med svenska SIDA-pengar) som man också kan få en liten inkomst av. Toaletter är en stor bristvara i slummen.

visningSjobergskaPalatset

Sjöbergska Palatset

Fredagen den 2:a februari hade vi visning av Sjöbergska Palatset. Ett 50-tal arkitekter, ingenjörer, antikvarier och konsulter visades runt på byggställningen. Vi berättade om kalkstensrestaureringen, fönsterrestaureringen och dekorationsmålningen. Därefter bjöd vi på fika och vi fick tillfälle att samtal ytterligare. Ett gott tillfälle att utbyta erfarenheter och lära känna nya kontakter.

Nu, vecka 6, rivs ställningen. Senare i vår återkommer vi och gör foglagningar på entréplan och målar delar av tak och andra metalldetaljer. Nyhuggna stendekorationer kommer också att sättas på plats. Då har Sjöbergska Palatset återfått sin forna glans.

sjobergska

Sjöbergska Palatset, Malmö

Nu har vi kommit igång på Sjöbergska Palatset i Malmö.

Vi restaurerar fasaden samt renoverar fönster och balkonger. Även en del jobb görs på plåttaket och på skorstenarna.
Vittrade och skadade tegelstenar byts ut eller lagas och förstärks. Kalkstenen rengörs och lagas eller byts ut. Kalkputsade fält huggs ner och putsas om. Dessa dekorationsmålas liknande orginalet. På 1940-talet målades fälten om i blomstermotiv, men nu försöker vi alltså återställa det ursprungliga utseendet.

Fastigheten byggdes 1893-1894 av fabrikör Axel Paulus Sjöberg och ägs idag av MKB Fastighets AB. Sjöbergska Palatset är byggnadsminnesförklarat sedan 1987.

Ihop med ägaren MKB och antikvariska konsulter för vi ett löpande resonemang om hur olika detaljer ska lösas på bästa sätt. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och det gäller att gå varsamt fram.

På 90-talet blästrades fasaden vilket gjorde att teglets ytskikt försvagades och vittring på började. Detta visar sig speciellt högt upp på byggnaden. Nu gäller det att försöka stoppa vittringen och byta eller laga det som är allt för åtgånget.

Våra murare Tor Ek och Olov Eriksson har en blogg där de löpande lägger upp bilder och texter kring projektet. Läs gärna där!
Byggnadsvård – Med murning i fokus

Foto: Tor Ek

skepparslvs_kvarn

Skepparslövs Kvarn

Just nu byter vi papp på Skepparslövs kvarn. Kvarnen är av typen Holländare, med en vridbar hätta.
Underlagsbrädorna har på sina ställen fått rötskador på grund av otät papp. Dessa delar byts ut till nya brädor och hela kvarnen pappas om.
Vi underhåller också fönster på kvarnen.

Söndagen 1 juli 13-16 är det Möllornas dag på Skepparslövs kvarn. Aktiviteter utlovas och mjöl kommer att malas och säljas. Även renoveringen kommer att visas. Fri entré.

Läs mer om Möllornas dag på Länsförsäkringars hemsida och på Gärds Härads Hembygdsförenings hemsida.

byggnadskultur_12_2_0964df3f1280986d5c22855810f8fa4e

Plommonvägen i Lund

I Byggnadskultur nr 2 2012 skriver Kristina Nielsen-Jerneck om restaureringen av ett av 50-tals husen på Plommonvägen i Lund.

Våren 2010 fick Folkes Bygg & Byggnadsvård förtroendet att ta sig an utsidan av huset. Fasadrenoveringen var mest akut. Huset hade under 80-talet målats om med silikatfärg och det fanns en del dåliga putslagningar. Lyckligtvis fanns fortfarande orginalfönstren kvar, vilket flera av husen runt om kring saknade. De hade bytts till ”underhållsfria” fönster i plast och aluminium.

Ur artikeln:
”Vid Plommonvägen lyser nu ett av schweizerhusen såsom de alla gjorde när de stod färdiga för snart 60 år sedan.”
”I bostadsrättsföreningen är vi stolta över vårt hus och över vägvalet vi gjorde för snart två år sedan. Vi har rört oss tillbaka i historien och återknutit till en tradition som på många håll redan gått förlorad. Det tror vi är alternativet för framtiden.”

Läs hela artikeln i senaste Byggnadskultur! 75:- i webbshopen.

kulturen-lund-2011-lr

Kulturen, Lund

Vi restaurerar tak på Kulturen i Lund under december 2011-april 2012. Restaureringen omfattar Borgarhuset, Berglinska huset och Helsingborg-Halmstadhuset vilka alla är byggnader med kulturhistoriskt värde. Vi byter ut läkt och papp där den är dålig och lägger tillbaka de ursprungliga tegelpannorna samt kompletterar med handslagna pannor där det saknas. Vi renoverar även skorstenar och takfönster.

Folkes bygg och byggnadsvård fick en förfrågan om att lägga om alla tegeltaken med ny underlagspapp samt att byta ut strö- och bärläkt och skadade brädor i underlagstak. Efter avstämning med Kulturens antikvarie kom vi fram till att alla taken nödvändigtvis inte hade samma behov av restaurering. Vi undersökte taken med hjälp av lift och kom fram till att underlaget endast behövde bytas på vissa ställen. Arbetet blir därmed mer kostnadseffektivt för kundens del.

01_hovbeslagskolan

Hovbeslagsskolan, Alnarp

Vi restaurerar delar av Hovbeslagsskolan (även kallad Hovslagarskolan) på lantbruksuniversitetet Alnarp.

Vi har tidigare gjort vid fönstren där, som var i behov av underhåll. Självklart målade vi med linoljefärg (Ottossons).

Den här omgången är det foglagning och murningsarbeten.

Skorstenarnas övre del muras om till orginalens vackra krön. Fogarna i fasaden lagas på en del ställen och även en del sten byts ut. I vårt lager/butik i Hanaskog hade vi tillgång till handslagna, gamla sten i samma gula nyans som orginalet. Självklart muras det med kalkbruk.

Även en del målningsarbeten görs med linoljefärg. Vi anlitar målarmästare Scharfe som har gedigen kunskap och erfarenhet av traditionell målning.

03_byteundertak

Brf Fjädern, Malmö

Under 2011 restaurerar vi bostadsrättsföreningen Fjädern, Malmö, utvändigt.

Fastigheten ligger i korsningen Nils Forsbergsgatan / Gustaf Rydbergsgatan i centrala Malmö.

Takets underlag var dags att byta. Vi lägger ny papp, läktar om och gör nya plåtarbeten. Men de gamla fina tegelpannorna (Weberöd DH) lägger vi tillbaka. Allt för många fastigheter byter till betongpannor i det här läget. Helt i onödan. Taktegel i gott skick håller hur länge som helst och är vackert.

Fasaden var putsad men målades med tät färg och förstördes på så sätt. Sedan sattes eternitplattor. Dessa plattor är nu borta och fasaden återställs till ursprunget.

Ytan blästras så att tidigare puts med fel färgval försvinner. Blästringen ska inte vara onödigt djup, samtidigt måste det vara så pass djupt att den skadliga och felaktiga färgen försvinner, annars fäster inte ny puts ovanpå.

Därefter putsas ytan i två omgångar med äkta luftkalkbruk från Målarkalk. Detta är en traditionell och mycket gammal metod vilket skapar en fantastisk fasad. Ytan målar vi med äkta kalkfärg i 7 strykningar.

Fönstren var klädda med aluminiumplåt som nu är borttagen. Fönstren målas med linoljefärg från Ottossons färgmakeri. Balkongerna förstärks i järnkonstruktionen och gjuts med ny betong samt får nya räcken i 40-talsstil.

Restaureringen återställer huset till dess ursprungliga och tänkta karaktär. Det är ett värdefullt kulturarv och skapar hållbarhet för framtiden.